TEIS Média

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

Előzmények

Sokat beszélünk rendszerváltásról, de senki sem írta le pontosan, hogy mi a rendszerváltás, és miért van rá szükség.

Ha tételesen megvizsgáljuk, viszonylag egyszerűen belátható, hogy a jelenlegi magyar rendszer sem összetevőiben, sem struktúrájában, sem működésében nem megfelelő.

Fontos feltenni a kérdést: minek vagy kinek nem felel meg a jelenlegi rendszer? Ha azt válaszolnánk, hogy az állampolgárok egy jelentős részének, akkor ez már önmagában elég indok lenne a rendszerváltásra – de mi nem ezt az utat követjük. Az előző indok ugyanis erősen szubjektív, és emiatt erősen vitatható is lenne.

Létezik viszont objektív szabályrendszer, melynek érvényesülésének szükségessége szubjektumok nélkül is, és egzakt logikai úton, „objektív” eszközökkel, tudományosan is belátható.

Két olyan feltétel-halmaz van, melyeknek a rendszerünk meg kell feleljen. Az egyik halmaz kritériumainak teljesülése a rendszer önmagábani életképességéhez szükséges, a másik feltétel-halmaz pedig az evolúcióképességhez.

A részletes indoklást egy 16 részes cikksorozatban adjuk meg, minden cikkben tételesen ismertetve azokat a jelenségeket, melyek a meglévő rendszer 16 fő problémáját jelzik.

 Ez a rész a szaporodás kérdéskörével foglalkozik.

Életképesség

 Mi az élő és mi nem az?

A kérdés megválaszolása a következők miatt fontos:

Az „élő” kifejezést pozitív jelzőként szoktuk használni a mindennapi gyakorlatban. Jó, szép, stabil, fejlődő, alkalmazkodó, gyarapodó, szaporodó, a betegségeket legyőző, a környezet gátló hatása ellenére is működőképes szervezetre, rendszerre, sokaságra gondolunk a szó hallatán.

Aki vállalkozást alapít, az reméli, hogy igazi, élő, gyarapodó lesz a vállalkozása, aki egy közösséget akar, az igazi élő közösségre vágyik, a festő is szeretné, hogy a közönség a színeit élőnek találja.

Kérdés: létezik-e recept „élő” dolgok létrehozására?
A válasz: igen. Léteznek az élő szervezeteknek, az élő rendszereknek közös strukturális jellemzőik.

Nevezzük élőnek azt a rendszert, amelyik képes a rendezettségét megtartani és növelni még akkor is, amikor magára hagyjuk.

Természetesen sokféle élőnek tekinthető rendszer van, és sok különböző fejlettségű szintet képviselnek, gondoljunk csak az egysejtűekre, a növényekre, állatokra, avagy az emberekre.

Nézzük meg, hogy a gyakorlatban, a tapasztalatok szerint ez milyen struktúrát jelent, és vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszer megfelel-e a fenti követelményeknek. Lehetőleg felejtsük el az érzéseinket, a szubjektív benyomásainkat, és próbáljuk rendszer-szemlélettel és strukturálisan elemezni a 2020-as magyar helyzetet.

Demográfia

A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint az idei első félévben a születések száma 2,8 százalékkal kevesebb, a halálozásoké egy százalékkal több volt, mint 2018 azonos időszakában. Ennek következtében a természetes fogyás 7,9 százalékkal, 1892 fővel nőtt 2018 január–júniusához képest. A teljes termékenységi arányszám egy nőre számított becsült értéke 1,41 volt az egy évvel korábbi 1,43-hoz képest.

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

A családi pótlék összege 12 éve változatlan.

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

Munkahelyek száma

 

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

A munkahelyek és a foglalkoztatottak száma is folyamatosan csökken az utóbbi években.

Művelt emberfők száma

Érettségi számadatok

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

 

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

  

Lakásépítés és lakásigény

 

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

Miért kell a rendszerváltás? – Szaporodás – 5/16

Összefoglalás

A fenti tényeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy evolúciós, rendszer szemléletű megközelítést alkalmazva, az egyik fontos funkció, a szaporodás nem működik megfelelően Magyarországon.
A probléma rendszer szintű,
 rendszerváltásra van szükség.